Ogłoszenia

Rada rodziców w grupie II Sówki:

Przewodniczący: Adam Skrzyński 

Zastępca przewodniczącego: Izabela Kłonowska 

Skarbnik: Maja Cymbalista 

 

 

 

 

 

Grupa: